Informacijos sukūrys

Medijų ir informacinio raštingumo programa bibliotekose

Medijų ir informacinis raštingumas (MIRKT) – būtinosios kompetencijos (žinios, gebėjimai ir nuostatos), padedančios kritiškai vertinti žiniasklaidos, socialinių tinklų informaciją ir atrinkti patikimos informacijos šaltinius. Bibliotekos – informacijos ir žinių namai, kuriuose dirba profesionalūs informacijos specialistai, visuomet mielai atsakantys į kylančius klausimus.

Pastarųjų metų įvykiai – pandemija, Rusijos agresija prieš Ukrainą, nuolatinis informacinis triukšmas, medijų ir jose pateikiamos informacijos gausa, platinama dezinformacija – paskatino visuomenę domėtis žiniasklaidos ir socialinių tinklų veikimo principais bei mokytis atrinkti, suprasti, interpretuoti, analizuoti bei kritiškai vertinti pateikiamą informaciją.

Lietuvos viešosios bibliotekos kviečia gyventojus savarankiškai naudotis Medijų ir informacinio raštingumo programa (MIRKT) bei dalyvauti bibliotekose vykstančiuose medijų ir informacinio raštingumo renginiuose.

Siekiant skatinti visuomenę kritiškai vertinti internete pateikiamą informaciją, 2022 m. pradėjo veikti Lietuvos Respublikos kultūros ministro sudaryta darbo grupė, koordinuojanti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose. Per metus buvo:

  • Parengta MIRKT programa ir metodika;
  • Sukurtas polapis bibliotekavisiems.lt interneto svetainėje;
  • Suformuoti regioniniai konsultantų tinklai, kuriems pavesta stiprinti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas;
  • Prisijungta prie Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės organizavimo;
  • Jaunimo kritiniam mąstymui ugdyti sukurtas stalo žaidimas „Populistas“;
  • Parengti informaciniai filmukai „Pažink medijas su Klaudija“.

Įgyvendinant veiklas dalyvauja apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir asociacijos, prisideda akademinės bibliotekos bei nevyriausybinės organizacijos. Programą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Mergina sėdi ant knygų

Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo programa

Kviečiame atsisiųsti Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo programą.

Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo programos temos YouTube

Apie socialines medijas

Pokalbis su Kauno Technologijos universiteto profesoriumi Sauliumi Keturakiu.

Apie melagienas

Pokalbis su VDU Viešosios komunikacijos katedros docentu Ignu Kalpoku.

Apie autorių teises

Pokalbis su LATGA asociacijos tarybos pirmininke Raminta Naujanytė -Bjelle.

Apie saugumą internete

Pokalbis su nacionalinio kibernetinio saugumo centro ekspertu Justinu Knieža.

Naujienos ir renginiai

užrašas "Ar jau gvai laišką. kad Arabijos princas tau perduoda palikimą"

Į Lietuvą išriedės medijų ir informacinio raštingumo furgonėlis „Cookie Truck“

Paskelbta
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2023 m. sukūrė naują ir žaismingą produktą, skirtą šviesti visuomenę medijų ir informacinio raštingumo labirintuose – interaktyvų furgonėlį „Cookie Truck“. Smagiai su „Cookie Truck“…
Daugiau Į Lietuvą išriedės medijų ir informacinio raštingumo furgonėlis „Cookie Truck“
Pavaizduoti 2023 skaičiai

MIRKT programa 2023-aisiais: nuo socialinių tinklų iki transliacijų televizijoje

Paskelbta
Siekdamos sudaryti galimybes gyventojams ugdyti medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas, Lietuvos bibliotekos šiemet taikė įvairias priemones – organizuoti gyvai ir nuotoliniu būdu vykę mokymai, sukurti ir transliuoti informaciniai reklaminiai klipai…
Daugiau MIRKT programa 2023-aisiais: nuo socialinių tinklų iki transliacijų televizijoje
Greata Kėvalaitienė, foto – Pauliaus Židonio

MIRKT savaitės atgarsiai: tūkstančiai žmonių ugdė kritinio mąstymo kompetencijas

Paskelbta
Spalio pabaigoje Lietuvos bibliotekose antrąsyk praūžė Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo (MIRKT) savaitė. Iš visų bibliotekų surinkus informaciją, apibendrinti projekto rezultatai. Juos pristato Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros…
Daugiau MIRKT savaitės atgarsiai: tūkstančiai žmonių ugdė kritinio mąstymo kompetencijas

Skaitykis su knygomis

Raudonoja kaip knygas nelegaliai išplatinęs
Neatskiriamos kaip poperinė ir garsinė
Susirūpinus kaip ką tik apvogta rašytoja

Populistas

Stalo žaidimas „Populistas“

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, siekdama ugdyti visuomenės medijų ir informacinį raštingumą įgyvendino projektą „Stalo žaidimas „Populistas“: jaunimo kritinio mąstymo ugdymas“, kurio metu buvo sukurtas žaidimas „Populistas“. Jį galite rasti visose Lietuvos viešosiose bibliotekose.

Pagrindinis žaidimo tikslas – skatinti mąstyti, kritiškai vertinti ir tikrinti informaciją, su kuria susiduriame kiekvieną dieną įvairiose medijose. „Populistas“ gali padėti lavinti mąstymą, išvengti visuomenės lyderių, įžymybių ir kitų žmonių apgaulės, išmokti analizuoti net pačius absurdiškiausius teiginius ir juos paneigti.

Parašyk mums

Parašykite mums, jei turite klausimų, pastebėjimų ar norite pranešti apie netikslumus.